T28-487 Shuri Atomi, Shizuku Kotohane, Yukari Miyazawa, Meru Iroha